top of page

Craft, activity and play ideas

Public·10 members
Easton Gray
Easton Gray

Ərəb dili - Sizin üçün seçilmiş Ən yaxşı PDF kitablar


Adından da göründüyü kimi ərəb dili Yaxın Şərqdəki Ərəbistan yarımadasında yaranmışdır, İvrit və Aramey də daxil olmaqla semit dillərindən biridir. Dünyada 300 milyondan çox ərəb danışan insan var. Təbii ki, daha çox ərəb dünyasında danışılan bu dil dünyada ən çox danışılan 5-ci dildir və ərəb dilində söz ehtiyatı öz zənginliyi ilə seçilir.


Müasir standart ərəb kimi də tanınan ədəbi ərəb dili yazı dili hesab olunur. Təbii ki, Quranın dili olan ərəb dilinin İslam dünyasında xüsusi yeri var və yazı dili şifahi ərəb dilindən xeyli fərqlidir. Yaxın Şərq və Şimali Afrikadakı hər bir ölkənin öz ləhcəsi var. Yəni Misir ərəbi, Mərakeş ərəbi, Livan ərəbi və Fələstin ərəbi bir-birindən çox fərqlidir. Fərq isə təkcə tələffüzdə və istifadə olunan cümlələrdə deyil, qrammatika, sözlər və ifadələr də fərqli ola bilər.
ərəb dili pdfƏrəb əlifbasında 28 hərf var və müasir filoloqlar ərəb dilinin yunan qrafikası əsasında yaradılmış Finikiya yazısına əsaslanan aramey yazısına əsaslandığını iddia edirlər. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, bu uzaq dillər ilə Müasir Standart Ərəb dili arasında çox oxşarlıq yoxdur. Ərəb əlifbası əslində 4-cü əsrdə Nəbati dilindən yaranmışdır və 2500 il əvvələ aid sənədləri olan bu dil aramey dili ilə bağlıdır.


Ərəb dilində yazılmış ən qədim sənəd Zabad yazısı ilə 512-ci ilə aiddir və ədəbi Ərəbcə Quran ərəbcə yazıldığından bu əlifba təxminən 7-ci əsrdə Hz. Məhəmmədin dövründə meydana çıxdığı deyilir. O, ərəb danışıq dilindəki bütün səsləri daxil etməklə aramey əlifbasının 22 hərfini tamamlamışdır. Müasir ərəb əlifbasını yaratmaq üçün daha 6 hərf əlavə edilmişdir və ənənəyə görə, bu yeni hərflərdə nöqtələr var, beləliklə, onları köhnə hərflərin yanında ayırd etmək olar.


ərəb dili birinci kitab Elşən Şəkərov pdf


ərəb dili pdf properties and metadata


ərəb dili keyword extractor tool


ərəb dili öyrənmək üçün pdf kitablar


ərəb dili qrammatikası pdf yüklə


ərəb dili sözlüyü pdf formatında


ərəb dili mətnləri və tərcümələri pdf


ərəb dili kursu pdf indir


ərəb dili sıfırıncı sınıf pdf


ərəb dili türkcə öğrenme pdf


ərəb dili ilkin müraciət üsulları pdf


ərəb dili alifbası pdf yukle


ərəb dili sarf nahiv pdf


ərəb dili balaca quran pdf


ərəb dili müasir mühazirələri pdf


ərəb dili türkçe sözlük pdf


ərəb dili testlari ve cavablari pdf


ərəb dili elifba kitabı pdf


ərəb dili dilbilgisi konuları pdf


ərəb dili öğrenme yöntemleri pdf


ərəb dili online kursu pdf


ərəb dili fiil çekimi tablosu pdf


ərəb dili harfleri ve okunuşları pdf


ərəb dili kelime ezberleme teknikleri pdf


ərəb dili konuşma pratikleri pdf


ərəb dili edebiyatı tarihi pdf


ərəb dili hikayeleri ve anlamları pdf


9789751006059_ƏRƏB DİLİNİN QISA TARİXİ.pdf


9786057699000_ƏRƏB DİLİNİN TƏDRİSİ.pdf


9786057699017_ƏRƏB DİLİNİN TƏDRİS METODLARI.pdf


9786057699024_ƏRƏB DİLİNİN TƏDRİS VASITƏLƏRİ.pdf


9786057699031_ƏRƏB DİLİNİN TƏDRİS MÜHITI.pdf


9786057699048_ƏRƏB DİLİNİN TƏDRİS STRATEJILƏRI.pdf


9786057699055_ƏRƏB DİLİNİN TƏDRİS MÜŞAYIƏTÇILƏRI.pdf


9786057699062_ƏRƏB DİLİNIN TƏDRIS MÜŞAYIETÇILARI.pdf


9786057699079_ƏRƏB DILININ TADRIS MÜŞAYIETÇILARI.pdf


9786057699086_ƏRƏB DILININ TADRIS MÜŞAYIETÇILARI.pdf


9786057699093_ƏRƏB DILININ TADRIS MÜŞAYIETÇILARI.pdf


9786057699109_ƏRƏB DILININ TADRIS MÜŞAYIETÇILARI.pdf


9786057699116_ƏRƏB DILININ TADRIS MÜŞAYIETÇILARI.pdf


9786057699123_ƏRƏB DILININ TADRIS MÜŞAYIETÇILARI.pdf


9786057699130_ƏRƏB DILININ TADRIS MÜŞAYIETÇ


Dinimizin islam dini olduğunu nəzərə alsaq, Azərbaycanda kifayət qədər ərəb dilinə maraqlı olan insanlar var və bu məqaləmizdə də həmin kurslar barədə ətraflı məlumat təqdim edəcəyik.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page